Just nu är väntetiden längre på grund av ändringar i organisationen, tack för ditt tålamod!

Integritets­policy

Information om personuppgiftsbehandling

Stiftelsen den Göranssonska Fonden är personuppgiftsansvarig för personuppgifts­behandlingen. Stiftelsen den Göranssonska Fonden är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen.

Om du beviljas bidrag och/eller stipendium sparar Stiftelsen den Göranssonska Fonden dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i åtta år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).

Personuppgifter kan även komma att behandlas av våra underleverantörer. I sådant fall ställs alltid motsvarande krav på regelefterlevnad och säkerhet som om Stiftelsen själv skulle ha utfört uppdraget. Underleverantörer som stiftelsen delar personuppgifter med är exempelvis PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

Stiftelsen den Göranssonska Fonden behandlar personuppgifter utifrån följande ändamål:

registrering och lagring i register för sökanden

hantering och administrering av ansökan

bedömning av om bidrag eller stipendium ska beviljas

beviljande av bidrag eller stipendium

utbetalning av beviljat bidrag eller stipendium

uppföljning av hur beviljade bidrag och stipendium har använts

kontakt med sökande eller ombud för komplettering av information eller besked om beslut för ansökan

Du har alltid rätt att:

få tillgång till dina personuppgifter

få felaktiga uppgifter rättade

få dina uppgifter raderade (om bidrag inte betalats ut

Stiftelsens dataskyddssamordnare nås via mejladressen info@goranssonskafonden.se Vill du veta mer om din rätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)? Läs vidare på imy.se

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg inställningar.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Vår digitala ansökan öppnar den 2 januari 2024.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?