Stiftelsen Den Göranssonska Fonden i Sandviken

Göran Fredrik Göransson
Språngbrädan, en av verksamheterna

Göranssonska stiftelserna

Göranssonska stiftelserna är egentligen tre olika, ”Stiftelsen Albert & Anna Göranssons minne”, ”Stiftelsen Den Göransssonska fonden” samt ”Sigrid Göranssons Stiftelse”. De verkar i Sandvikens kommun och har som mål att förbättra livskvaliteten för Sandvikenborna.

Den Göranssonska Fonden

Stiftelsen Den Göranssonska Fonden fokuserar mest på utbildning av olika slag, exempelvis studiebidrag, verksamhet som Språngbrädan och vissa sjukbidrag.

Mer information

För att söka bidrag och få mer information, gå till den gemensamma portalen för de tre stiftelserna: www.goranssonska.com