Stiftelsen den Göransson­ska Fonden i Sandviken

Stiftelsen har som mål att förbättra livskvaliteten för Sandvikenborna. 

Detta görs genom bidrag till både privatpersoner som är folkbokförda i Sandvikens kommun, som ej uppnått pensionsålder och till organisationer/föreningar som bedriver verksamhet till förmån för invånarna i Sandvikens kommun.

Stiftelsens ändamål är dels att stimulera till utbildning och bidra till insatser som förbättrar möjligheten för individer att klara grund-och gymnasieutbildning, dels att hjälpa personer och familjer i nödläge och underlätta för individer i besvärliga livssituationer.  

Aktuellt

Studiestipendium
Ansökan är öppen 1-28 februari. Läs mer om stipendiet under våra bidrag.

Organisation / Föreningar
Ansökan för organisationer och föreningar är öppen. Lämna din ansökan senast 31 mars.

Våra bidrag

Studie­stipendium

Studier öppnar dörrar till oändliga möjligheter genom kunskap, personlig tillväxt och nya perspektiv. Vi tror att det är en nyckel till både professionell framgång och personlig utveckling. Därför erbjuder vi ett studiestipendium.

För att ha möjlighet att ansöka om studiestipendium så behöver vissa kriterier vara uppfyllda.

Kriterier:

 • Du eller dina föräldrar måste vara folkbokförda i Sandvikens kommun, arbeta på Sandvik AB eller Alleima AB i Sandviken, eller ha släktskap med familjen Göransson, grundare av Sandvikens Jernverks AB.
 • Din utbildning måste vara CSN-berättigad och eftergymnasial eller vuxenutbildning (grundskole- eller gymnasienivå).
 • Undantag finns för studenter på ordinarie gymnasieutbildning som bor på annan ort, förutsatt att grundkriterierna är uppfyllda.
 • Ansökan kan göras tills du fyller 56 år och måste göras av studenten själv.
 • Om du tidigare blivit beviljad studiestipendium på högskola/universitet måste minst 50% av föregående termins studier vara avklarade för att ansöka igen.

Du kan få ett helt eller ett halvt studiestipendium beroende av om du studerar på heltid eller deltid.

För studier på högskola/universitet utgår vi från följande poäng:
Helt bidrag 22p eller mer.
Halvt bidrag 13-21,5p.
Inget bidrag om man läser mindre än 13 p.

För studier på Komvux/CVL utgår vi ifrån:
Helt bidrag 350p och över.
Halvt bidrag 200-349p.
Inget bidrag om man läser mindre än 200p.

För andra CSN-berättigade utbildningar krävs tydlig information om heltid eller deltidsstudier i det bifogade registreringsintyget. 

Dessutom kan extra bidrag ges baserat på hemmavarande barn, upp till 5 stycken. 

Om båda föräldrarna söker studiestipendium kan endast en få barntillägg. Var noga med att bifoga CSN beslut om tilläggsbidrag i din ansökan. Studerar du utan studiestöd bifoga istället ett familjebevis från Skatteverket.

Ansökan för studiestipendium är öppen 1-28 februari och 1-30 september varje år. Du kan ansöka vid båda tillfällena. 

Om din ansökan är ofullständig kommer vi att begära kompletteringar. 

PRI Pensions- och Stiftelsetjänst AB hanterar ansökan och du kan kontakta dem för allmänna frågor. Deras kontaktuppgifter är Telefon: 031 – 778 30 70, Mejladress: stipendieansokan@pri.se.

Observera att PRI inte svarar på frågor om specifika ansökningar. Detta för att vi inte kan säkerställa via telefon eller mail att det är personen som skickat in ansökan som frågar.

Ansökan för studiestipendium är öppen 1-28 februari och 1-30 september varje år.

Efter ansökningsperiodens slut får du ett beslutsbrev och om beviljad kommer utbetalningen ske inom 4-6 veckor efter detta. 

Du kan följa ditt ärende genom att använda Min sida i ansökningssystemet.

Ansökan sker enbart digitalt genom att skapa ett konto med BankID på ansökningssidan. 

När du loggar in kan du skapa och hantera dina ansökningar på Min sida. 

Välj Påbörja en ny ansökan och sedan Studiestipendium. 

Om du avbryter påbörjad ansökan sparas den automatiskt så att du kan fortsätta vid senare tillfälle.

För att skicka in ansökan krävs alla begärda bilagor. Förbered dem på din dator eller telefon före ansökan.

För att ansöka behöver du:

 • Registreringsintyg för de kurser du planerar att läsa aktuell termin. Intyget ska ha kontrollnummer (Ladok-dokument) eller vara stämplat och underskrivet av skolans personal.
 • Saknas registreringsintyg för kurser du ännu inte kunnat registrera dig på, bifoga intyg över förväntat deltagande. Om detta ej går att ta fram sammanställer du ett eget dokument över kurserna för aktuell termin.
 • Om du tidigare fått stipendium och studerar vid högskola/universitet, behöver du också lägga till betyg/intyg för avklarade kurser. 
 • Vid gymnasieutbildning på annan ort, inkludera även intyg om eget boende (hyresavi eller avtal). 
 • Studerande med hemmavarande barn under 18 år kan bifoga beslut från CSN om Tilläggsbidrag eller Familjebevis från Skatteverket, om du inte har CSN bidrag, för möjlighet till barntillägg.

Alla dokument ska vara i PDF, JPG eller JPEG-format.

Privatperson

Livet är en resa fylld av utmaningar och glädjeämnen. Och ibland uppstår behov man inte kan lösa själv. Därför erbjuder vi bidrag till nya glasögon, tandvård eller något annat som förenklar ditt liv.

För att du ska kunna söka bidrag från Stiftelsen den Göranssonska Fonden behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du är folkbokförd i Sandvikens kommun sedan minst ett år
 • Du befinner dig i ekonomiskt utsatt situation eller i en besvärlig livssituation
 • Du har ej uppnått pensionsålder

Om du är pensionär eller sjukpensionär är du varmt välkommen att kontakta Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne. Du når deras administration på: telefon 026-23 57 60, mejladress: info@goranssonska.com och webbplats: goranssonska.com

Om du uppbär ekonomiskt bistånd från socialtjänsten så ska du alltid först vända dig till din socialsekreterare för att ansöka om bidrag hos dem.

Ombud
Om du som ombud gör en ansökan och signerar med ditt Bank ID kommer det att skickas en kopia av ansökan till den persons folkbokföringsadress som själva ansökan gäller för signering. 

När undertecknad ansökan har inkommit till stiftelsen så kommer ansökan att behandlas. Bifoga eventuellt registerutdrag/protokollsutdrag om godman-förvaltarskap.

Du kan söka bidrag till sådant som stat och kommun inte kan hjälpa till med, till exempel;

 • Tandvård
 • Glasögon
 • Kläder och skor
 • Hushållsutrustning
 • Fritidsaktiviteter/friskvård
 • Annat – specificera i ansökan

Vi lämnar endast rekvisitioner, aldrig pengar och ger inga bidrag till hyror eller betalar av skulder.

Vi gör alltid en helhetsbedömning av den sökandes behov och ekonomi när beslut fattas. Stiftelserna går efter fastställda normer gällande ekonomisk situation för att bedöma din ansökan. En aktuell sjukdomsbild eller en tillfällig besvärlig livssituation kan ge stöd till bedömningen av din ansökan.

För att din ansökan garanterat ska komma med till utsatta beslutsmöten har vi satt upp ansökningsperioder. Dessa syns i ansökningssystemet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

Vissa bidrag som till exempel tandvård och glasögon kan du endast ansöka om vartannat år.

Handläggningstiden är lite olika beroende på vad du ansökt om. En del ärenden har den administrativa personalen på stiftelsen delegation på och då kan du få beslut inom två veckor från att ansökan är komplett. De flesta personliga bidragsansökningar hanteras inom 2 månader men det kan ta upp till 6 månader beroende på beslutsgång.

Vårt mål är att hantera din ansökan så fort som möjligt.

För snabbast hantering ansöker du digitalt men det går även att skicka in en pappersansökan.

Digital ansökan
På vår ansökningssida skapar du ett konto med hjälp av Bank ID. Skapa och hantera ansökningar på Min sida. Klicka på Påbörja en ny ansökan och välj Bidrag privatperson.

Om du avbryter sparas din ansökan automatiskt så att du kan fortsätta vid senare tillfälle.

Begärda bilagor behöver vara bifogade. Ladda ner bilagorna på din telefon eller dator innan du påbörjar din ansökan. Saknar du någon bilaga kan du alltid spara din ansökan och komplettera senare.

Vi behöver även en kort beskrivning av din situation och bakgrund samt varför du söker stöd. Förbered gärna texten innan så det lätt går att kopiera in i formuläret. Om textfältet inte räcker till kan du bifoga ett personligt brev under fliken Bilagor. Lägg det personliga brevet under bilaga Läkarintyg.

Om du ansöker digitalt får du en bekräftelse skickad till den mejladress du angivit i ansökningssystemet.

Pappersansökan
Mejla till info@goranssonskafonden.se eller ring 026-12 99 11 så skickar vi hem en ansökan till dig.

Behöver du hjälp att göra en ansökan, digitalt eller på papper, hör av dig så bokar vi ett möte.

För att vi ska kunna göra en bedömning så behöver vi bilagor från dig. Har du sambo/make/maka så ska också de obligatoriska bilagorna lämnas in för dem.

Obligatoriska:

 • Kopia på er senaste inkomstdeklaration från Skatteverket.
 • Ekonomisk översikt från er bank.
 • Kontoutdrag för de två senaste månaderna.
 • Översikt över eventuella fonder/aktier.

För särskilda ansökningar: 

 • Läkarintyg om sjukdomsbild finns och är relevant för ansökan.
 • Vid ansökan om stöd till tandvård/glasögon/specialskor ska kostnadsförslag bifogas.
 • Vid ansökan om stöd till dator/Ipad skall intyg om läs och skrivsvårigheter bifogas.
 • Vid ansökan om stöd till sjukhusavgifter ska faktura bifogas. OBS! Kom ihåg att förlänga förfallodatumet om det behövs.

De filformat vi tar emot är PDF, JPG samt JPEG.

Organisation/Förening

Bedriver ni verksamhet för personer som befinner sig i utsatt situation eller arbetar för att främja utbildning och hjälpa människor att lyckas i sina studier? Tillsammans banar vi väg för en värld där varje individ ges chansen att växa, lära och blomstra.

För att ni som förening eller organisation ska kunna söka bidrag hos Stiftelsen den Göranssonska Fonden behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Verksamheten är till förmån för invånarna i Sandvikens kommun.
 • Verksamheten fokuserar på att förbättra utbildningsmöjligheter för grund- och gymnasieutbildning, stödja personer i nöd eller underlätta för dem i svåra livssituationer.
 • Organisationen/föreningen är en ideell förening, allmännyttig stiftelse eller ett trossamfund.

Vi lämnar inte bidrag till aktiebolag, ekonomiska föreningar eller enskilda firmor.

För er som vill ansöka om cupbidrag och verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet vänligen vänd er till Sigrid Göranssons stiftelse. Ni når deras administration på telefon: 026-23 57 60, mejladress: info@goranssonska.com och webbplats: goranssonska.com

Som förening eller organisation kan ni ansökan om:

 • Verksamhetsbidrag
 • Specifik investering
 • Annat – specificera i ansökan

Styrelsen har möten i maj och november där man beslutar om bidrag för organisationer och föreningar.

För att vi ska hinna granska ansökningarna och eventuellt be om kompletterande uppgifter så behöver ansökan vara inlämnad senast 30 september samt 31 mars.

Styrelsen har möten i maj och november där man beslutar om bidrag för organisationer och föreningar.

Beslut meddelas senast två veckor efter respektive styrelsemöte.

Ansökan kan endast göras digitalt.

På vår ansökningssida skapar du ett konto med hjälp av Bank ID. Skapa och hantera ansökningar på Min sida. Klicka på Påbörja en ny ansökan och välj Bidrag förening/organisation.

Om du avbryter sparas din ansökan automatiskt så att du kan fortsätta vid senare tillfälle.

Begärda bilagor behöver vara bifogade. Ladda ner bilagorna på din telefon eller dator innan du påbörjar din ansökan. Saknar du någon bilaga kan du alltid spara din ansökan och komplettera senare.

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse skickad till den mejladress du angivit i ansökningssystemet.

Behöver du hjälp att göra en digital ansökan, kontakta oss så bokar vi en tid. Det krävs att du har ett Bank ID. 

För att vi ska kunna göra en bedömning så behöver vi följande bilagor:

 • Organisationens senaste verksamhetsberättelse.
 • Senaste årsredovisning med balans och resultaträkning.
 • Beskrivning av ert projekt eller den verksamhet ni söker stöd för.
 • Budget för projektet/verksamheten.
 • Vid ansökan om inventarier eller hjälp till investering ska offert bifogas.

De filformat vi tar emot är PDF, JPG samt JPEG.

Sommarpaket

Vi tycker att alla förtjänar en minnesvärd sommar! Vårt sommarpaket är en gåva till dig och din familj för att skapa fantastiska upplevelser. Varje år varierar innehållet och kan inkludera presentkort för spännande aktiviteter, bussresor, fika, mat och mycket mer. Det är vårt sätt att sprida sommarkänsla och göra era dagar ljusare och fulla av sköna stunder tillsammans.

För att du ska kunna ansöka om sommarpaket behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Vara folkbokförd i Sandvikens kommun.
 • Du har hemmavarande barn under 18 år.
 • Du befinner dig i ekonomiskt utsatt situation eller i en besvärlig livssituation.

Innehållet i sommarpaketen kan varierar från år till år.

Paketen kan bestå av presentkort på aktiviteter, busskort, fika/mat med mera.

Ansökningsperioden är vanligen under maj månad.

Håll utkik efter annons i Din Lokaltidning samt på första sidan av denna webbplats.

Beslut skickas ut under juni månad.

För snabbast hantering ansöker du digitalt men det går även att skicka in en pappersansökan.

Digital ansökan
På vår ansökningssida skapar du ett konto med hjälp av Bank ID. Skapa och hantera ansökningar på Min sida. Klicka på Påbörja en ny ansökan och välj Privat ansökan sommarpaket.

Om du avbryter sparas din ansökan automatiskt så att du kan fortsätta vid senare tillfälle.

Begärda bilagor behöver vara bifogade. Ladda ner bilagorna på din telefon eller dator innan du påbörjar din ansökan. Saknar du någon bilaga kan du alltid spara din ansökan och komplettera senare.

Vi behöver även en kort beskrivning av din situation och bakgrund samt varför du söker stöd. Förbered gärna texten innan så det lätt går att kopiera in i formuläret. Om textfältet inte räcker till kan du bifoga ett personligt brev under fliken Bilagor. Lägg det personliga brevet under bilaga Läkarintyg.

Om du ansöker digitalt får du en bekräftelse skickad till den mejladress du angivit i ansökningssystemet.

Pappersansökan
Mejla till info@goranssonskafonden.se eller ring 026-12 99 11 så skickar vi hem en ansökan till dig.

Behöver du hjälp att göra en ansökan, digitalt eller på papper, så hör av dig så bokar vi ett möte.

För att ansöka behöver du:

 • Kopia på er senaste inkomstdeklaration från Skatteverket.
 • Ekonomisk översikt från er bank.
 • Familjebevis Skatteverket.

Alla dokument ska vara i PDF, JPG eller JPEG-format.

Är du redo att ansöka?

Vår digitala ansökan öppnar den 2 januari 2024.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?